Fazy księżyca

Fazy księżyca w 2016 roku

Faza księżyca Data Godzina
Nów 10 styczeń 2016 02.32
Pierwsza kwadra 17 styczeń 2016 00.37
Pełnia 24 stycznia 2016 02.47
Trzecia kwadra 01 luty 2016 04.29
Nów 08 luty 2016 15.40
Pierwsza kwadra 15 luty 2016 08.48
Pełnia 22 luty 2016 19.21
Trzecia kwadra 02 marca 2016 00.12
Nów 09 marzec 2016 02.29
Pierwsza kwadra 15 marzec 2016 18.04
Pełnia 23 marzec 2016 13.03
Trzecia kwadra 31 marzec 2016 17.18
Nów 07 kwietnia 2016 13.25
Pierwsza kwadra 14 kwiecień 2016 06.01
Pełnia 22 kwiecień 2016 07.25
Trzecia kwadra 30 kwiecień 2016 05.30
Nów 03 maj 2016 21.31
Pierwsza kwadra 13 maj 2016 19.03
Pełnia 21 maj 2016 23.16
Trzecia kwadra 29 maj 2016 14.13
Nów 05 czerwiec 2016 05.01
Pierwsza kwadra 12 czerwiec 2016 10.11
Pełnia 20 czerwiec 2016 13.04
Trzecia kwadra 27 czerwiec 2016 20.20
Nów 04 Lipiec 2016 13.02
Pierwsza kwadra 12 lipiec 2016 02.52
Pełnia 20 lipiec 2016 00.58
Trzecia kwadra 27 lipiec 2016 01.01
Nów 02 Sierpnia 2016 22.46
Pierwsza kwadra 10 sierpień 2016 20.22
Pełnia 18 sierpień 2016 11.28
Trzecia kwadra 25 sierpień 2016 05.42
Nów 01 wrzesień 2016 11.04
Pierwsza kwadra 09 wrzesień 2016 13.50
Pełnia 16 wrzesień 2016 21.06
Trzecia kwadra 23 wrzesień 2016 11.57
Nów 01 październik 2016 02.13
Pierwsza kwadra 09 październik 2016 6.34
Pełnia 16 październik 2016 06.24
Trzecia kwadra 22 październik 2016 21.15
Nów 30 październik 2016 18.40
Pierwsza kwadra 07 listopad 2016 20.52
Pełnia 14 listopad 2016 14.53
Trzecia kwadra 21listopad 2016 09.55
Nów 29 listopad 2016 13.20
Pierwsza kwadra 07 grudzień 2016 10.04
Pełnia 14 grudzień 2016 01.07
Trzecia kwadra 21 grudzień 2016 02.57
Nów 29 grudzień 2016 07.54